Diensten

Opleidingen

We komen bij u ter plaatse de opleiding in sessies geven. Tijdens de 1ste sessie bespreken we uw praktijkomgeving. U brengt uw gegevens in vertrekkende vanuit het beheer van de patiënten. U plant de bezoeken in. U beschikt over een dagplanning en weekplanning. U maakt onder onze begeleiding een patiëntendossier aan. We bekijken het zorgplan. U kunt het wondzorgdossier, het palliatief dossier en het diabetesdossier via de patiëntenfiche of via het dagelijks beheer invullen.

Meetparameters en pijnschalen brengt u ook in via de patiëntenfiche of via het dagelijks beheer. Onder het mapje financiën kiest u de standaard verdeling of een eigen verdeling van de forfaits en dagplafonds. Tijdens de 2de sessie bespreken we de gestelde vragen doorlopen we de ingebrachte gegevens, controleren we of alle bezoeken op bezocht staan, controleren we de fouten in de facturatie door de prognos aan te klikken. Verzenden we de gegevens naar MyCareNet (MCN). Werkt u met meerdere verpleegkundigen samen dan kunt u de effectief gepresteerde bedragen volgens de percentages opvragen.